Familiezaken

Familiezaken

Grote momenten in het leven blijven je bij: een geboorte, een huwelijk, een overlijden. Tegelijk hebben ze vaak een juridisch randje. Zo kan het verstandig zijn om een voogd aan te wijzen voor uw kinderen, of om op tijd uw testament op te stellen. U kunt deze zaken bij ons bespreken en vastleggen.

Samen verder

Neem het aangaan van een relatie, een bijzonder moment in uw leven. Bij ons kunt u deze stap vastleggen in een samenlevingscontract of in partnerschapsvoorwaarden of huwelijksvoorwaarden. U kunt daarin ook aangeven hoe u wilt omgaan met geld en goed.

Download de brochure Samen verder

Testament

Bij een notaris denkt u natuurlijk ook aan het testament. Wist u dat zo’n testament over veel meer kan gaan dan de verdeling van uw erfenis? U kunt er ook in vastleggen wie voor uw kind(eren) gaat zorgen, mocht u onverwacht overlijden. Natuurlijk regelt u met een testament ook uw nalatenschap. We helpen u met zinvolle suggesties en leggen alles juridisch correct voor u vast.

Download de brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Levenstestament

Een testament geeft uw wensen aan ná uw overlijden. Maar er kan ook tíjdens uw leven een moment komen dat u niet (meer) kunt aangeven wat u wilt. Bijvoorbeeld omdat u door ziekte wilsonbekwaam wordt. Voor zulke situaties kunnen we een levenstestament opstellen. U vertelt daarin wie uw belangen kan behartigen en wat uw wensen zijn.

Download de brochure Wie geeft u het vertrouwen?

Afwikkeling van een nalatenschap

Niet iedereen laat vastleggen hoe zijn bezit na zijn dood verdeeld moet worden. In zo’n situatie gelden er wettelijke regels voor een zorgvuldige verdeling van geld en bezit. Bij Wassink Notariaat kennen we de wet precies. We kunnen u de helpende hand bieden bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Download de brochure Een erfenis, wat nu?

Bel of mail ons gerust als u meer wilt weten over een (levens)testament of andere familiaire kwesties.

Verstand van zaken

Wassink Notariaat is er niet alleen voor particuliere vragen, we helpen ook ondernemingen en instellingen aan de juiste papieren. Denk bijvoorbeeld aan de oprichtingsakte van een bv, of de akte bij een aandelenoverdracht.

Onderneming en organisatie

© Wassink Notariaat 2018

Privacystatement

Algemene voorwaarden